ChicSPA Warszawa | Regulamin SPA
Modelowanie sylwetki Warszawa, Salon medycyny estetycznej oferujący w Warszawie: salon fryzjerski, mikrodermabrazja warszawa, usuwanie zmarszczek , zabiegi odchudzające
17349
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17349,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Regulamin SPA

REGULAMIN KLINIKI:

 

Chic Klinika Twarzy i Ciała Sp. z o.o

1. Chic Klinika Twarzy i Ciała Sp. z o.o. dalej zwana „Salonem” ze stroną internetową www.chicmed.pl oraz siedzibą w Warszawie na ul. Żelaznej 59; NIP:525-260-41-25. Godziny otwarcia Salonu: od poniedziałku do piątku: 9:00 – 21:00, sobota: 8:00 -17:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny.
2. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fryzjerskich, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA
3. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu. Skorzystanie z oferty Salonu i podpisanie karty klienta oznacza akceptację regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni od poprzedniej wizyty, klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
5. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu.
6. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
7. Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
8. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SALONU
9. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu, w tym w szczególności niepoinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za ewentualne powikłania po przeprowadzonym zabiegu.
10. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

 

OFERTA SALONU
11. Ceny wskazane w cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w szczególności w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie udzielonego rabatu.
12. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
13. Promocje i rabaty udzielane przez Salon nie podlegają łączeniu.
14. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, warunkiem realizacji usługi jest zaksięgowanie środków na koncie najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
15. W salonie istnieje możliwość rozłożenia płatności za pakiety zabiegowe na dwie raty. Klient jest zobowiązany opłacić I ratę podczas pierwszej wizyty/zabiegu, a płatność II raty następuje podczas trzeciej wizyty. Raty nie dotyczą pakietów na depilację laserową.
16. Zabiegi i usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunkiem otrzymania rabatu w przypadku pakietu usług jest zrealizowanie pełnego zamówionego pakietu usług. Jeżeli klient rezygnuje z serii zabiegów, zobowiązany jest do zwrotu udzielonego rabatu (uregulowania płatności według ceny regularnej z cennika). Płatność za zakupione pakiety nie podlega zwrotowi. Jeśli klient rezygnuje z kontynuacji zabiegów z pakietu a pozostały mu niewykorzystane środki finansowe ma prawo wykorzystać je na inne zabiegi dostępne w salonie po uzgodnieniu z pracownikami salonu.
17. Zakup pakietu w ratach jest równoznaczny z akceptacją powyższych zasad w regulaminie.
18. Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi.
REKLAMACJE
19. W przypadku źle wykonanej usługi Klient ma prawo złożyć reklamację. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać na piśmie bezpośrednio drogą pocztową lub mailową na adres info@chicmed.pl.
20. Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.
ZMIANA TERMINU WIZYTY
21. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu.
22. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź zabiegu, najpóźniej 24 godziny przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z klientem, nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W tym wypadku, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
23. Salon posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z klientem, podlega potrącenia z bonu. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.
24. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania zabiegu bądź zmianie terminu zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25. W pomieszczeniach zabiegowych salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
26. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
27. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
28. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
29. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
30. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

.

Powrót
?>